Home
SMP

SMP

 

Onder de doelgroep Show, Mars, Percussie vallen de secties drumbands, drumfanfares, slagwerk-/percussie-ensembles, tamboerkorpsen, lyrakorpsen, showkorpsen, pijper-/piccolokorpsen.Informatie over de doelgroep SMP via smp@zeeuwsemuziekbond.nl

Landelijk nieuws, reglementen etc. is te vinden op de website van de KNMO: