SMP

Onder de doelgroep Show, Mars, Percussie vallen de secties drumbands, drumfanfares, slagwerk-/percussie-ensembles, tamboerkorpsen, lyrakorpsen, showkorpsen, pijper-/piccolokorpsen.

De landelijke doelgroep SMP heeft een eigen website. Daar is informatie te vinden over de Nederlandse Kampioenschappen, festivals, educatie en clinics. Via deze kan kan een vereniging inschrijven voor de diverse NK’s en aanmelden voor het jaarlijkse SMP congres in november. SMP-nederland.nl

Landelijk nieuws, reglementen etc. is ook te vinden op de website van de KNMO