De Bond

Algemeen

De Zeeuwse Muziek Bond (ZMB) is 1 januari 2014 opgericht. Als gevolg van de fusie van de twee landelijke muziekorganisaties VNM en KNFM per 1 januari 2014 vormen alle Zeeuwse verenigingen nu samen de Zeeuwse Muziek Bond; de ZMB.

De ZMB stelt zich als doel:

Het bevorderen van de muziekbeoefening door amateurs in de ruimste zin van het woord. Het behartigen van de belangen van de aangesloten leden.

Statuten

De gewijzigde statuten zijn van kracht geworden per 1 januari 2014.

Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering vormt het hoogste gezag in de organisatie. Deze vergadering wordt eenmaal per jaar gehouden en alle leden krijgen hiervoor een uitnodiging. Tijdens deze vergadering worden de begroting, de jaarrekening en het organisatorisch jaaroverzicht vastgesteld.