Lidmaatschap


Lid Zeeuwse Muziekbond

Voor het jaar 2018 gelden de navolgende tarieven:

Contributie ZMB per lid € 3,80
Contributie KNMO per lid € 4,27 inclusief Klankwijzer
Bijdrage BUMA per lid € 5,81