Landelijk

Beste muziekvrienden,

Namens RKKE Harmonie Nederland en Oranje (‘NEO’) uit Rucphen vraag ik graag uw aandacht voor het volgende.

2024 is een jaar dat voor NEO voor een belangrijk deel in het teken
staat van ons ‘in house’ bondsconcours op zaterdag 7 december 2024 in
MFA Agora te Rucphen.

Een van de dingen die we met dit concours nastreven, is het zoeken van
onderlinge verbondenheid met andere verenigingen uit de Brabantse en
Zeeuwse regio en het bieden van een (lokaal) podium. Er zijn nog enkele
plaatsen vrij. Jullie voelen het wellicht aankomen; graag nodigen wij
jullie dan ook uit voor deelname aan dit concours!

Er zijn 2 mogelijkheden:

I) Concertconcours (avonduren)
Zie https://www.knmo.nl/kennisbank/artikelen/optredens/concertconcours/
voor meer informatie. Kort en goed, is dit de bekende
‘Bondsconcours’-variant.
Voor dit onderdeel hebben we al 2 deelnemers, daarmee nog slechts één
plaatsje beschikbaar.

II) Festivaldeelname (overdag)
Zie ook hier de voorgaande link voor meer informatie. Door te deel te
nemen op basis van deze festival-variant krijg je wel een beoordeling,
door de voor het concertconcours aanwezige jury, maar dit telt niet als
een deelname aan een bondsconcours. Om aan de daartoe geldende
verplichtingen te voldoen, zal dat dus alsnog op een later moment door
jullie vereniging moeten gebeuren. Voor zover wij hebben begrepen, maar
het is uiteraard goed om dit zelf na te gaan, geeft een
Festival-deelname wel een verlenging van 2 jaar c.q. uitstel om aan de
formele verplichtingen vanuit de bond ter zake een bondsconcours te
voldoen.

Omdat we qua organisatie nog in een voorstadium zitten, kunnen we op dit moment nog niets zeggen over de aan deelname verbonden kosten. We
rekenen op jullie begrip in dat kader. Weet dat we de kosten van
inschrijving uiteraard zo laag en redelijk mogelijk zullen houden.

We horen heel graag of jullie interesse hebben en willen deelnemen, dan
natuurlijk ook in welke variant. Ook als jullie onverhoopt niet kunnen
of willen deelnemen, horen we dat graag op korte termijn, zodat we
eventueel andere verenigingen kunnen gaan benaderen.

Omdat er maar een beperkt aantal verenigingen kan deelnemen, horen wij
graag z.s.m. van jullie. Eerst komen, is spreekwoordelijk eerst malen,
dus ben er s.v.p. snel bij.

Tot zover voor nu, nadere informatie – o.a. voor wat betreft de bijdrage
die we voor deelname gaan vragen – volgt z.s.m.

Voor vragen en/of opmerkingen; weet ons te vinden!

Met beste, muzikale groet,
Koert Gobbens | Voorzitter RKKE Harmonie NEO Rucphen
voorzitter@harmonieneo.nl | 06-15011581