KNMO

Op deze pagina staan mededelingen van de KNMO

mededelingen over AON

Geachte verenigingsbestuurders, 

Van velen van u heb ik een bericht mogen ontvangen waarin is aangegeven dat AON de premie van het KNMO arrangement behoorlijk heeft verhoogd. 

Ik ben namens het dagelijks bestuur in gesprek gegaan met AON om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een oplossing. AON geeft aan dat zij de verzekeringen in het KNMO arrangement niet kostendekkend kunnen aanbieden als de premie voor een individuele polis lager ligt dan EUR 125 excl. assurantiebelasting per jaar. 

AON heeft ook na meerdere verzoeken en overleggen aangegeven dat zij op geen enkele wijze ruimte zien om deze visie aan te passen omdat het KNMO arrangement voor AON anders verlieslatend is.

Het blijkt dat vooral de instrumentenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering vaak onder de minimale premie van EUR 125 liggen/lagen waardoor bij deze verzekeringen de premieverhogingen erg fors zijn (gemiddeld 200%). 

Een oplossing vanuit AON is niet te verwachten. 

Ik heb daarom met meerdere verzekeraars contact gezocht om te kijken naar de mogelijkheden voor een nieuw arrangement. De grote verzekeraars (ASR, NN, Klaverblad, Interpolis, NH1816) hebben geen passend product voor handen. Wel is een gespecialiseerde partij ge├»nteresseerd.  

Voor de instrumentenverzekering is reeds een oplossing voorhanden. Hier wordt momenteel door de verzekeraar hard gewerkt aan een arrangement voor de KNMO. Deze verzekeraar is druk doende met een voorstel voor de aansprakelijkheidsverzekering. Ik heb hen gevraagd om een tweetal opties: 

-Een premie per lid, waarbij de premie wordt voldaan als onderdeel van de KNMO contributie 

Hierbij is het van belang dat een vereniging kan aangeven of ze hier wel of niet aan deelnemen. Mede omdat veel verenigingen geen gebruik maken van het huidige arrangement met AON. 

-Een individuele polis

De nieuwe verzekeraar kan wel een lagere minimumpremie hanteren omdat zij polissen digitaal opmaken en ook de opgaven van leden via een digitaal portaal verwerken.

Zodra wij het definitieve voorstel van de nieuwe verzekeraar hebben ontvangen zullen wij dit aan u meedelen. Voor nu adviseren wij u de factuur van AON te voldoen. AON heeft ons aangegeven dat de verzekering maandelijks opzegbaar is. Hierbij zal men bij het switchen van verzekeraar de betaalde premie voor de rest van 2024 retour ontvangen. 

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Sander Simmelink
Penningmeester KNMO