Klankwijzer


Klankwijzer is het magazine voor de blaasmuziek-, slagwerk- en showsector in Nederland. Klankwijzer is een uitgave van BCM Publishing & Event Management onder redactionele verantwoordelijkheid de KNMO.

Iedere vereniging ontvangt 8 keer per jaar 5 exemplaren van Klankwijzer ter verspreiding onder bestuur en leden. Het blad kan, voor dezelfde kosten, naar 5 verschillende adressen gestuurd worden.

Redactieadres:
U kunt al uw berichten sturen naar het centrale redactieadres: redactie@klankwijzer.nl

Zie ook: www.klankwijzer.nl