Klankwijzer

Klankwijzer is het magazine voor de blaasmuziek-, slagwerk- en showsector in Nederland. Klankwijzer is een uitgave van BCM Publishing & Event Management onder redactionele verantwoordelijkheid de KNMO.

Klankwijzer wil jullie graag informeren over de eerste editie van het vernieuwde KNMO Klankwijzer e-Magazine dat enkele weken geleden is gepubliceerd. Zie bijlage.

Voorheen kregen alle verenigingen elke drie maanden twee exemplaren van het gedrukte tijdschrift. Daarnaast was er bijna wekelijks een digitale editie in de stijl van een krant. Deze twee zijn nu samengevoegd tot één digitaal magazine.

Dit nieuwe e-Magazine is GRATIS voor iedereen. Bijna 10.000 muzikanten krijgen het inmiddels al automatisch in hun inbox. Maar we willen dat nog meer mensen het ontvangen. Daarom vraag ik jullie om de bijlage door te sturen naar de secretariaten/contactpersonen van de verenigingen die bij jullie zijn aangesloten.

Klankwijzer besteedt veel aandacht aan activiteiten voor jeugd en jongeren. Maar ondanks alle moderne communicatiemiddelen (of beter gezegd: door alle algoritmes) blijkt het toch moeilijk om deze belangrijke doelgroep te bereiken. Verspreiding via hun eigen vereniging zal waarschijnlijk effectiever zijn.

Wie nu al de digitale krant ontvangt, hoeft zich niet opnieuw aan te melden. Wie nog niet staat ingeschreven voor de huidige digitale uitgave kan voortaan het e-Magazine ontvangen door zijn e-mailadres op te geven via https://bit.ly/KWe-magazine.

PS: Ik nodig ook jullie als aangesloten muziekorganisatie uit om gebruik te maken van het grote bereik van KNMO Klankwijzer. In het bijgevoegde e-Magazine zijn verschillende door bonden aangeleverde redactionele artikelen opgenomen. Organisaties die bij de KNMO zijn aangesloten, kunnen kosteloos artikelen aanleveren. Alleen voor het plaatsen van posters/flyers worden beperkte kosten in rekening gebracht. Vraag informatie via redactie@klankwijzer.nl