Jubileum / Insignes

Een jubileum in de vereniging? Dan bestaat de mogelijkheid om via de ZMB een onderscheiding wordt uitgereikt.

Indien de vereniging er prijs op stelt dat de KNMO onderscheiding wordt uitgereikt door een bestuurslid van ZMB-afdeling Zeeland dan kan dit. Uiteraard op basis van beschikbaarheid van het bestuurslid.

Tijdig aanvragen is aan te bevelen.

Voor jubileumbestellingen dienen verenigingen rechtstreeks te wenden tot het bestuur van de Zeeuwse Muziekbond tav jubileumfunctionaris

Mevrouw Jolanda Floresse Veraart

Meestoof 118

4331 VE Middelburg

tel 06 22607739

Wij verzoeken voor het aanvragen gebruik te maken van het bestelformulier. De versierselen worden verstrekt met oorkonde. Voor zowel mannen als vrouwen uit de HAFABRA-orkesten en SMP-orkesten hebben wij de onderstaande speldjes en medailles.

De bestellingen worden met Post nl verstuurd. Voor het verzenden rekenen wij 8,25 per zending.

Het invullen van de bestellingen moet zo zorgvuldig mogelijk gebeuren. Daarom dringen wij er op aan de naam van de jubilaris en de vereniging waar men lid van is, duidelijk te vermelden (bij voorkeur getypt of in ieder geval met blokletters invullen. Uiteraard bepaald u zelf hoe de naam ingevuld moet worden (voornaam/voorletter of een combinatie van beide.