Bestuur


Overzicht bestuursleden  ZEEUWSE MUZIEK BOND (ZMB) – Datum 01-01-2023
functie
naam + voorletters
Mobiel
e-mailadres
Voorzitter
(Peter)
P. Koeman
06-54712972
voorzitter@zeeuwsemuziekbond.nl
Secretaris
(Riet) M.L.v.d.WEIJDE-SMITS
06-12894756
secretaris@zeeuwsemuziekbond.nl
penningmeester
(Riet) M.L.v.d.WEIJDE-SMITS
06-12894756
penningmeester@zeeuwsemuziekbond.nl
Best.lid/
vice-voorzitter
(aime) A. van Houte
vicevoorzitter@zeeuwsemuziekbond.nl
best.lid/
PR com.
(Gerrit) G.H. BROERS
06 12305936
pr@zeeuwsemuziekbond.nl
best.lid
jubileumfunctionaris
(Jolanda) Mevr. J.M.C. FLORESSE-VERAART
06-22607739
jubileum@zeeuwsemuziekbond.nl
Best. Lid / 2e secretaris
Vacature
tweedesecretaris@zeeuwsemuziekbond.nl
Best.lid /
SMP
(Gerrit) BROERS
06-12305936
smp@zeeuwsemuziekbond.nl
Best.lid /
Jeugdzaken
(Martijn) M. Leenknecht