Home
Bestuur

Bestuur

Overzicht provinciale bestuursleden  ZEEUWSE MUZIEK BOND (ZMB) – Datum 01-01-2019
functie
naam + voorletters
Mobiel
e-mailadres
Voorzitter
(Peter)
P. Koeman
06-54712972
voorzitter@zeeuwsemuziekbond.nl
Secretaris
(Riet) M.L.v.d.WEIJDE-SMITS
06-12894756
secretaris@zeeuwsemuziekbond.nl
penningmeester
(Riet) M.L.v.d.WEIJDE-SMITS
06-12894756
penningmeester@zeeuwsemuziekbond.nl
Best.lid/
vice-voorzitter
vacature
vicevoorzitter@zeeuwsemuziekbond.nl
best.lid/
PR com.
(Saskia) S.M.L. De KIND –PEERSMAN
06-55703499
pr@zeeuwsemuziekbond.nl
best.lid
jubileumfunctionaris
(Jolanda) Mevr. J.M.C. FLORESSE-VERAART
06-22607739
jubileum@zeeuwsemuziekbond.nl
Best. Lid / 2e secretaris
(Johan) J.SIES
06-44173023
tweedesecretaris@zeeuwsemuziekbond.nl
Best.lid /
SMP
(Gerrit) BROERS
06-12305936
smp@zeeuwsemuziekbond.nl
Best.lid /
Jeugdzaken
vacature