Wat doet de ZMB

Algemene belangenbehartiging is een essentieel onderdeel van het werk van de ZMB in samenwerking met de KNMO.

De ZMB heeft een uitgebreid pakket aan diensten voor haar leden. Hieronder staat een selectie.
Voor vragen neem contact op via “contactformulier”.

 • Concoursen;

 • Jubileum / Insignes;

 • Examineren;

 • Gratis collectieve rechtsbijstandverzekering voor alle aangesloten verenigingen;

 • Muziekinstrumenten-/ uniformen verzekering, WA-/reis-/ongevallenverzekering, inventarisverzekering, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, gebouwenverzekering;

 • Eretekenen voor de individuele muzikant/majorette + verenigingen;

 • Contract auteursrecht met BUMA;

 • Begeleiding en/of ondersteuning van provinciale activiteiten, indien daarom gevraagd wordt en de middelen daartoe aanwezig zijn;

 • Advies bij onderwerpen die van belang zijn voor het zo goed mogelijk functioneren van de aangesloten verenigingen. Bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering, muziekrepertoire, instrumentale bezetting.

 • Bemiddeling bij geschillen van verenigingen met dirigenten/instructeurs/trices;

 • Bemiddeling bij geschillen met leveranciers van verenigingen;

 • Bemiddeling bij geschillen met verzekeringsmaatschappijen;

 • Bemiddeling bij contacten buitenland;

 • Bemiddeling bij het aantrekken van dirigenten/instructeurs;

 • Sponsorovereenkomst;

 • Adviezen bij omschakeling instrumentarium;

 • Advies bij bouw/verbouw, (ver)huur repetitielokalen;

 • Informatie over rechtspersoonlijkheid verenigingen;

 • Informatie ontwerp-statuten, huishoudelijk reglement;

 • Voorbeeld meerjarenbeleidplan;

 • Informatie over verenigingsadministraties;

 • Informatie over fusie van verenigingen;

 • Informatie over concerten, taptoes, festivals;

 • Bemiddeling bij het leggen en onderhouden van contacten met andere organisaties op het gebied van muziek, muziekindustrie, muziekuitgevers, overheden, muziekonderwijsinstellingen, pers, radio, televisie en vakgenoten;

 • Voorbeeld dirigentenovereenkomst;

 • Samenvatting uitslagen enquĂȘte jeugdbeleid;

 • Informatie over rechten en plichten van de vrijwilliger.