Solistenconcours


Nieuw reglement voor solisten en ensembles SMP van kracht.

Vanaf 1 juni 2017 is er voor de doelgroep SMP een nieuw reglement voor solisten en ensembles van kracht.
Dit reglement kunnen jullie vinden op de KNMO-website.

Nieuwe repertoirelijsten voor solisten blaasmuziek

Zoals bekend is eind 2016  de website van het RIC aangepast met onder meer nieuwe repertoirelijsten voor solisten blaasmuziek. Omdat de publicatie heeft plaatsgevonden lopende het huidige solistenconcoursseizoen en omdat de nieuwe lijsten nog niet helemaal compleet zijn, is door de KNMO besloten dat tot en met 30 juni 2017 ook de oude repertoirelijsten nog gebruikt mogen worden.

Meer informatie en alle tot nu toe beschikbare repertoirelijsten zijn hier te vinden.