Majorette & Twirl

De doelgroep NBTA (Majorette & Twirl) van de ZMB heeft een eigen website. Hier vindt u alle informatie over de activiteiten van de doelgroep: www.nbta.nl

NBTA Lidmaatschap.

NBTA Nederland is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO). Om deel te nemen aan activiteiten (wedstrijden etc.) van NBTA Nederland dient een vereniging lid te worden van één van de 10 provinciale bonden die aangesloten zijn bij de KNMO. Als vereniging ben je lid van de provinciale bond en draag je daaraan contributie af. De contributie bestaat uit contributie voor de provinciale bond en contributie voor de KNMO. In dit bedrag zit tevens de afdracht voor BUMA STEMRA. Aan NBTA Nederland betaal je geen contributie, niet voor leden en niet voor coaches. Er is ook geen opzegtermijn gekoppeld aan je deelname bij de NBTA. Als vereniging betaal je alleen voor de deelname aan activiteiten (wedstrijden, clinics, etc.).

Opzegging van het lidmaatschap bij bijvoorbeeld beëindiging van een vereniging wordt gemeld bij de provinciale bond waarvan je lid bent.

Hoe kan ik meedoen aan wedstrijden bij NBTA Nederland?

1. Meld je vereniging aan bij een provinciale bond, in de provincie waarin jouw vereniging is gevestigd. In ons geval is dat de Zeeuwse Muziek Bond: ZMB

2. Nadat er een aanmelding heeft plaatsgevonden bij de provinciale bond ontvang je een inschrijfnummer.

3. Geef het inschrijfnummer door per mail aan het mailadres: wedstrijdstrijdsecretariaat@nbta.nl
Vermeld hierbij je verenigingsgegevens en stuur een ingevulde doorlopende SEPA machtiging mee met de mail. Dit formulier kun je vinden op de website van de NBTA onder download/algemeen NBTA.

4. Via de NBTA krijg je een toegang tot het wedstrijdsysteem waarin je alle gegevens van de vereniging en leden etc. kunt toevoegen. Ook kan je dan leden inschrijven voor de wedstrijden.

De tarieven voor deelname aan wedstrijden bij NBTA Nederland