Lidmaatschap

De ZMB dat zijn wij samen. Een (muziek) vereniging is een organisatie die als doel heeft om vereniging muzikale activiteiten te organiseren. De ZMB ondersteunt waar nodig deze activiteiten. De leden (verenigingen) van de ZMB beslissen op de ALV van de ZMB over onze gezamenlijke toekomst. Daarnaast willen we zoveel mogelijk in contact zijn met onze leden over wat belangrijk voor hen is zodat wij hun belangen goed kunnen behartigen.

Het lidmaatschap Een lidmaatschap bij de ZMB geeft toegang tot de waar we nadenken over  de toekomst van de bond. Je praat over de te organiseren activiteiten en kan je ideeën sparren. De ZMB heeft ook een muziek uitleenservice waar de leden gebruik van kunnen maken bij deelname aan festival of concours. .

Wat betaal je aan bondscontributie? Voor het werk van de ZMB is veel geld nodig. De projecten die de ZMB organiseert worden betaald uit eigen kas. De ZMB ontvangt vanuit de Provincie geen subsidie. We zijn dus volledig afhankelijk van de contributiegelden.

De ZMB  Bondscontributie is voor 2024 € 3,40 per lid van uw vereniging. De KNMO contributie is samengesteld uit: KNMO contributie per lid in 2024 € 3,30 BUMA-tarief per musicerend lid in 2024 €6,86

Lid worden? Wil je met je vereniging lid worden van de ZMB? Stuur ons een email, we bespreken graag persoonlijk de mogelijkheden. info@zeeuwsemuziekbond.nl