Home
Er is meer (Muziek in de Klas) in Zeeland!

Er is meer (Muziek in de Klas) in Zeeland!

Inspiratiedag 9 november 2019 te Heikenszand

Op zaterdag 9 november organiseert de Zeeuwse Muziek Bond een inspiratiedag met als thema: Er is meer (Muziek in de Klas) in Zeeland!

Deze dag is bedoeld voor jeugdleden, bestuurders van muziekverenigingen, dirigenten, muziekdocenten, wethouders en beleidsambtenaren van de Zeeuwse gemeenten, schoolbesturen en leerkrachten; eigenlijk iedereen die muziek èn jeugd een warm hart toedraagt

Met deze dag willen we de deelnemers informeren en inspireren. Het zal gaan over de verschillende initiatieven,
projecten en ideeën in onze provincie die muziek en jeugd aangaat.

Ontmoeten, delen en van elkaar leren staan op deze dag voorop!

We lichten alvast een tipje van de sluiter op!

Datum: 9-11-2019

Locatie: de Stenge te Heinkenszand

Programma:

09.30 uur Ontvangst

10.00 uur Welkom door ZMB en dagvoorzitter Bart van Meijl voorzitter KNMO

10.15 uur 3 x Inspiratiesessies
Schuif aan en ga in gesprek met verenigingen over hoe zij bijdragen aan Meer Muziek In de Klas in Zeeland. Verenigingen die hun bijdrage presenteren zijn: Euterpe- Heinkenszand, Ons Genoegen-Vlissingen, Crescendo-Dreischor, Crescendo-Oostkapelle, Muziekvereniging Heikant.

11.45 uur BEN DE REU, ambassadeur Meer Muziek in de Klas neemt ons mee in de Proeftuin Muziekeducatie

12.45 uur LUNCH aangeboden door de ZMB, indien er deelgenomen wordt aan het gehele programma.

Voor onze aangesloten leden: 13.00 Algemene Leden Vergadering ZMB

13.45 uur Workshops (2 rondes) verzorgd door:

SJEF HERMANS & MARJO SCHILINGS

Marjo Schillings Opleidingsdocent pabo / docent muziek HZ University of Applied Sciences / musicus.
Sjef Hermans Vakspecialist muziek Archipel scholengroep / leerkracht basisonderwijs / muzikant

Variëren in muziekactiviteiten vanuit het Klank, Vorm, Betekenis-model

Muziekonderwijs met kinderen biedt veel mogelijkheden voor de leerkracht in de klas. Daarbij heeft de leerkracht houvast aan de vele muziekmethodes en aan het KVB-model met de domeinen (muziek maken (incl. improviseren en componeren; zingen; bewegen op muziek; muziek beluisteren; lezen en noteren). Dit model geeft inspiratie om muzieklessen te ontwerpen en om een lange leerlijn uit te zetten in de basisschool. Ook muziekactiviteiten van muzikanten die je de klas inhaalt zijn makkelijk te plaatsen in de lange leerlijn als je dit model als onderlegger gebruikt.

Tijdens deze workshop laten we jullie proeven aan de vele activiteiten die mogelijk zijn met kinderen in de middenbouw van de basisschool en koppelen dit steeds kort terug naar het model. We laten jullie daarbij ervaren dat een goede muziekles weliswaar doelgericht is, maar een grote variatie aan activiteiten kent. De activiteiten bieden kinderen de mogelijkheid zich muzikaal te ontwikkelen, bestaande muziek uit te voeren, maar zeker ook vanuit creativiteit zelf muziek te ontwerpen en te reflecteren op muzikale ontwerpen en op het proces. Doel: inspireren en informeren vanuit praktijkvoorbeelden

SUZAN LUTKE

Suzan Lutke is musicus, muziekdocent en onderwijskundige. Zij heeft gewerkt als muziek- en CKV-docent in het voortgezet onderwijs en was docent en onderzoeker methodiek en didactiek aan het Utrechts Conservatorium. Ze heeft een eigen trainings- adviesbureau voor de kunst- en cultuursector en het onderwijs.

Wat nou als de muziek allang aanwezig is in alle leerlingen en we ze in het muziekonderwijs niet sturen maar uitnodigen om in te stappen?
Elke unieke leerling uitnodigen om zich muzikaal te ontwikkelen? Om zijn eigen muzikale identiteit te vinden? Wat nou als de methode niet leidend is, maar de leerling in zijn persoonlijke drive om zich te uiten?

In deze workshop ga je aan de slag met muzikale werkvormen waarin de creativiteit van je leerlingen centraal staat.
Hoe zien dit soort werkvormen eruit en ook, wat betekent dat voor jouw pedagogisch en didactisch handelen?
Al vast een tipje van de sluier: Als je alle magie van het creatieve proces van je leerlingen gaat zien opent zich een prachtige wereld.
Leerlingen raken gemotiveerd en betrokken. Door de leerling centraal te zetten en niet de methode van muziek-leren gebeurt er iets ongelooflijks! 

CATHY KOTOUN

Cathy is Muziekdocent en Adviseur Projectontwikkeling Zeeuwse Muziekschool

THEMA: #meermuziekbuitendeklas

ROBBERT DE LEEUW

Robbert de Leeuw is werkzaam bij brug8: een bureau dat zich richt op begeleiding van vernieuwing en verandering in het sociale domein.

Robbert zal een workshop geven met als titel: Vrijwilligersbeleid: Vele handen maken licht werk. 

Onderwerpen die aan de orde zullen komen: Hoe kan ik betrokkenheid creëren binnen mijn vereniging? Hoe zorg ik dat leden, vrijwilligers en ouders daadwerkelijk wat gaan doen? Hoe bind ik leden en vrijwilligers aan de ontwikkeling van een vitale vereniging? Wie zijn de toekomstige leiders binnen mijn club?

15.45 uur Gezamenlijke afsluiting

Je kunt je vanaf nu aanmelden via onderstaande aanmeldknop tot 1 november 2019.