CGN

Music Unlimited

Stichting Handicap Nederland wil ervoor zorgen dat mensen met een handicap volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Zij steunt organisaties en projecten die mensen met een handicap helpen het heft in eigen handen te nemen. Zij richten zich op alle gebieden die voor iedereen vanzelfsprekend zouden moeten zijn. Zo ook muziek maken. Muziek is goed voor alle mensen. Maar mensen met een verstandelijke beperking krijgen minder kansen om muziek te maken dan mensen zonder.

Het programma Music Unlimited, heeft een structurele duurzame oplossing voor het gebrek aan inclusiviteit voor ogen en wil mensen met een verstandelijke beperking de kans geven om muziek te maken en hun talenten te ontwikkelen. Het doel is om reguliere muziekverenigingen inclusief te maken en ze daarbij te ondersteunen.

In de pilot van dit plan is het met acht verenigingen gelukt. En nu gaat HandicapNL dit initiatief verder uitbreiden zodat een landelijk netwerk ontstaat. Daarnaast willen ze dat talentvolle mensen met een verstandelijke beperking de kans krijgen zich nog beter te ontwikkelen.

Aan het einde van dit programma hopen ze dat onder meer minstens 30 verenigingen inclusief zijn waardoor mensen met een verstandelijke beperking volwaardig lid kunnen zijn, dat deze muziekverenigingen de juiste faciliteiten én begeleiding beschikbaar hebben om hen dat volwaardige lidmaatschap ook te kunnen bieden en dat minimaal 500 mensen met een verstandelijke beperking lid zijn geworden van een inclusieve muziekvereniging.

Informatie over dit project? Mail even naar SMP@zeeuwsemuziekbond.nl Wij helpen je graag verder!

In onze provincie is een groep actief in Middelburg ze zijn ondergebracht bij Juliana korpsen.