Zeeuwse Muziekbond (ZMB)

De Zeeuwse Muziek Bond aangesloten bij Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) is een belangenorganisatie voor amateurmuziekverenigingen in de sector blaas- en slagwerkmuziek, show, majorette, twirl en color guard.

Doel

Het doel van de KNMO is het bevorderen van de amateurmuziekbeoefening en daaraan verwante vormen van amateur kunstbeoefening, waarbij levensbeschouwelijke en regionale culturele opvattingen en gebruiken worden gerespecteerd.

Privacy policy

De Zeeuwse Muziekbond  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bijgaand de Verwerkersovereenkomst en de  Privacy Policy. 

Links