Like Us On Facebook

De Zeeuwse Muziek Bond (ZMB) aangesloten bij Koninklijke Nederlandse Muziek Organosaties (KNMO) is een belangenorganisatie voor amateurmuziekverenigingen in de sector blaas- en slagwerkmuziek, show, majorette, twirl en color guard.

Doel

Het doel van de KNMO is het bevorderen van de amateurmuziekbeoefening en daaraan verwante vormen van amateur kunstbeoefening, waarbij levensbeschouwelijke en regionale culturele opvattingen en gebruiken worden gerespecteerd.

Links