• ZHP
  • Show Marching Percussion

    SMP

    Onder de doelgroep Show, Mars, Percussie vallen de secties drumbands, drumfanfares, slagwerk-/percussie-ensembles, tamboerkorpsen, lyrakorpsen, showkorpsen, pijper-/piccolokorpsen. Informatie over de doelgroep SMP via smp@zeeuwsemuziekbond.nl Landelijk nieuws, reglementen etc is te vinden op de website van de KNMO: www.knmo.nl/doelgroepen/show-mars-percussie
  • In de bijlage kunnen jullie de uitslagen aantreffen van het NK solisten en kleine ensembles in de doelgroep SMP. Met maar liefst 150 optredens van veelal jonge mensen en ca. 500 betalende bezoekers in Cultureel Centrum Don Bosco in Heel is deze wedstrijd beslist geslaagd te noemen. Echter, de deelnemers hadden ook bestuurlijk van de KNMO, doelgroep en de bonden waarbij ze zijn aangesloten, best meer belangstelling verdiend. Volgend jaar op 16 juni vindt in Berlicum wederom dit kampioenschap plaats. Reserveer de datum nu alvast.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

De Zeeuwse Muziek Bond (ZMB) aangesloten bij Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) is een belangenorganisatie voor amateurmuziekverenigingen in de sector blaas- en slagwerkmuziek, show, majorette, twirl en color guard.

Doel

Het doel van de KNMO is het bevorderen van de amateurmuziekbeoefening en daaraan verwante vormen van amateur kunstbeoefening, waarbij levensbeschouwelijke en regionale culturele opvattingen en gebruiken worden gerespecteerd.

Privacy policy

De Zeeuwse Muziekbond  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bijgaand de Verwerkersovereenkomst en de  Privacy Policy. 

Links